Jakie są przyczyny zanieczyszczenia powietrza?

Na zanieczyszczenie powietrza składa się wiele substancji. W Polsce problemem są przede wszystki cztery: duże pyły PM10, małe pyły PM2,5, tlenki azotu i benzopiren. Pyły „PM10” i „PM2,5” docierają do pęcherzyków płucnych, a nawet do naczyń krwionośnych, stamtąd zaś do krwiobiegu, dlatego są równie szkodliwe dla układu oddechowego, jak i układu krążenia. Tlenek azotu to silnie reaktywny i drażniący gaz, a benzopiren – toksyczny węglowodór.

Więcej o zanieczyszczeniu powietrza, jego źródłach i skutkach, można przeczytać na stronie The Clean Breathing Institute: https://www.thecleanbreathinginstitute.com/evidence/health-burden/

 

Dużo słyszałem o „ozonie”, co to jest?

Ozon kojarzony jest przede wszystkim z chroniącą nas przed promieniowaniem ultrafioletowym warstwą ozonową i problemem „dziury ozonowej”. Warstwa ozonowa znajduje się w stratosferze (w zależności od szerokości geograficznej od 12 do 30 km nad powierzchnią Ziemi). Ozon występuje jednak również, przy powierzchni ziemi, i jest to tzw. ozon troposferyczny.

Skąd bierze się ozon w dolnych warstwach atmosfery? Część spływa ze stratosfery, a część powstaje gdy związki, takie jak metan,tlenki azotu i inne zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu, ruchu ulicznego, odpadów i produkcji energii, reagują ze światłem słonecznym w tak zwanej reakcji fotochemicznej1.

Dlaczego zanieczyszczenia stały się tak dużym problemem?

Od czasu rewolucji przemysłowej na całym świecie obserwuje się stały wzrost wykorzystania paliw kopalnych. Oznacza to, że poziom dwutlenku węgla w atmosferze stale rośnie od 1900 r.3 Głównym źródłem zanieczyszczeń mobilnych we wszystkich uprzemysłowionych krajach świata są bez wątpienia pojazdy silnikowe4, napędzane benzynowymi silnikami dwu – i czterosuwowymi (cykl Otto).

 

Dlaczego warto używać Otrivin Oddychaj Czysto?

Jeśli odczuwasz dyskomfort z powodu zanieczyszczonego powietrza, aerozol Otrivin Oddychaj Czysto może pomóc w utrzymaniu działania Twojego naturalnego filtra.5,6 Twój nos na co dzień filtruje szkodliwe cząsteczki z powietrza, którym oddychasz, zatrzymując je w śluzie nosa i na włoskach. Następnie są one przenoszone do tylnej części gardła i połknięte lub wykasłane. Jednak niektóre rodzaje zanieczyszczeń mogą wpływać na ten proces i go zatrzymać. Część z nich może powodować zapalenie dróg oddechowych i wytwarzanie zbyt dużych ilości śluzu.7

Codziennie oczyszczaj i dbaj o nos, a co za tym idzie - oddychaj spokojniej.8

Otrivin Oddychaj Czysto.

Czyści i nawilża Twój nos każdego dnia, abyś mógl oddychać swobodniej.

Dowiedz się więcej

Referencje:

  1. Światowa Organizacja Zdrowia. Jakość i stan powietrza w otoczeniu (na zewnątrz). Dostępne pod adresem: https://www.who.int/airpollution/en/ (ostatni dostęp: kwiecień 2020 r.)
  2. Światowa Organizacja Zdrowia. Zanieczyszczenie powietrza. Dostępne pod adresem: https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1 (ostatni dostęp: kwiecień 2020 r.)
  3. Obserwatorium Ziemi NASA. Zmiany w cyklu węglowym. Dostępne pod adresem: https://earthobservatory.nasa.gov/features/CarbonCycle/page4.php (ostatni dostęp: kwiecień 2020 r.)
  4. Agencja Ochrony Środowiska. Jak zanieczyszczenie ze źródeł mobilnych wpływa na Twoje zdrowie. Dostępne pod adresem: https://www.epa.gov/mobile-source-pollution/how-mobile-source-pollution-affects-your-health (ostatni dostęp: kwiecień 2020 r.)
  5. Bastier PL, i in. Irygacja nosa: od empiryzmu do medycyny opartej na faktach. Recenzja. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis 2015; 132 (5): 281–5.
  6. Rabago D, Zgierska A. Irygacja nosa solą fizjologiczną w chorobach górnych dróg oddechowych. Am Fam Physician 2009; 80 (10): 1117–9.
  7. Shusterman D. Wpływ zanieczyszczeń powietrza i substancji drażniących na górne drogi oddechowe. Proc Am Thorac Soc 2011; 8 (1): 101–5.
  8. Papsin B, McTavish A. Irygacja nosa solą fizjologiczną. Jego rola jako leczenie wspomagające. Can Fam Physician 2003; 49: 168–73.