Jakie typy zanieczyszczeń powietrza są nam znane?

 

Zanieczyszczenie powietrza to dowolny czynnik chemiczny, fizyczny lub biologiczny, który zanieczyszcza i zmienia naturalne właściwości naszej atmosfery. Zanieczyszczenia powietrza mogą składać się z całej masy różnych rzeczy. Typowe przykłady to:

Pyły zawieszone w powietrzu
Mogą to być siarczany, azotany, amoniak, chlorek sodu, czarny węgiel, pył mineralny, a także woda. Cząstki zanieczyszczenia powietrza klasyfikowane są w zależności od ich wielkości. Najbardziej szkodliwe dla zdrowia mają średnicę 10 mikronów lub mniej (<PM10). Mogą one przeniknąć i odłożyć się głęboko w płucach. Przykładowo, czarne cząsteczki węgla emitowane przez samochody z silnikiem Diesla są na tyle drobne, że bez problemu docierają do płuc.

Gazy zanieczyszczające
Należy do nich m.in. dwutlenek azotu, który w dużej mierze powstaje w wyniku procesów spalania, takich jak ogrzewanie, wytwarzanie energii, a także w silnikach pojazdów oraz statków. Innym przykładem jest dwutlenek siarki, bezbarwny gaz wytwarzany ze spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel i ropa naftowa, stosowanych do ogrzewania domów, wytwarzania energii i samochodów. Metan to kolejna ważna substancja zanieczyszczająca. Powstaje w rolnictwie, a także przy produkcji ropy i gazu. Emisje metanu przyczyniają się w znacznej części do powstawania ozonu.

Ozon
Ozon znajdujący się na niskim poziomie (nie w warstwie ozonowej) przyczynia się do powstawania smogu w miastach. Smog powstaje, gdy substancje zanieczyszczające takie, jak metan, tlenki azotu i inne zanieczyszczenia z przemysłu, ruchu, produkcji odpadów i energii, reagują ze światłem słonecznym w reakcji fotochemicznej.

POTRZEBUJESZ NATYCHMIASTOWEJ ULGI?

Znajdź najbliższego dystrybutora lub kup online.

Find a store